Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o předcházení ekologické újmě

6

Tisk: č. 197


Senát

č. 12

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Moldan Bedřich

26.02.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o obchodování s povolenkami

6

Tisk: č. 293


Senát

č. 15

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Moldan Bedřich
sen. Vaculík Josef

03.07.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Změna - Rotterdamská úmluva

7

Tisk: č. 47


Senát

č. 7

Ladislav Miko
(ministr životního prostředí)
Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Lebeda Pavel
sen. Moldan Bedřich

05.03.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně přírody a krajiny

7

Tisk: č. 166


Senát

č. 11

Ladislav Miko
(ministr životního prostředí)

sen. Moldan Bedřich

14.09.2009

Typ: jiný

Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2008

7

Tisk: č. 208


Senát

č. 15

Jan Dusík
(ministr životního prostředí)

sen. Moldan Bedřich

21.12.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ekologickém zemědělství

5

Tisk: č. 174


Senát

č. 8

Jan Mládek
(ministr zemědělství)

sen. Jílek Adolf
sen. Moldan Bedřich
sen. Vaculík Josef

08.11.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o informačních systémech veřejné správy

5

Tisk: č. 181


Senát

č. 8

Dana Bérová
(ministr informatiky)

sen. Jílek Adolf
sen. Moldan Bedřich

08.11.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o prevenci závažných havárií

5

Tisk: č. 224


Senát

č. 9

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Moldan Bedřich
sen. Petrov Igor

10.01.2006

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění

5

Tisk: č. 271


Senát

č. 10

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Moldan Bedřich

21.02.2006

Typ: návrh zákona zastupitelstva VÚSC

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

6

Tisk: č. 87


Senát

č. 7

Petr Bendl
(zástupce Středočeského kraje)
Vilém Žák
(zástupce Středočeského kraje)

sen. Moldan Bedřich

26.06.2007