Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákoník práce

4

Tisk: č. 219


Senát

č. 12

Zdeněk Škromach
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Kolář Robert
sen. Macák Ladislav
sen. Matykiewicz Eduard
sen. Zlatuška Jiří
sen. Štěch Milan

20.11.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o vnitrozemské plavbě

4

Tisk: č. 261


Senát

č. 13

Milan Šimonovský
(ministr dopravy)

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Novák Alexandr
sen. Seitlová Jitka

05.01.2004

Typ: vládní návrh zákona

Živnostenský zákon

4

Tisk: č. 292


Senát

č. 14

Milan Urban
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Rückl Jiří

10.03.2004

Typ: mandát vlády

Sdělení komise Strategie Evropské unie pro biopaliva

5

Číslo Rady: 6153/06


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Matykiewicz Eduard

16.02.2006

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

6

Tisk: č. N 125/06

Číslo Rady: 12119/08


Senát

č. 2

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

27.07.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství

6

Tisk: č. N 127/06

Číslo Rady: 12074/08


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

27.07.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)

6

Tisk: č. N 130/06

Číslo Rady: 12108/08


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

29.07.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o udržitelné spotřebě a výrobě a akčním plánu pro udržitelnou průmyslovou politiku

6

Tisk: č. K 129/06

Číslo Rady: 12026/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

27.07.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí

6

Tisk: č. K 131/06

Číslo Rady: 12041/08


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

30.07.2008

Typ: další podklady

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí

6

Tisk: č. N 018/06/3

Číslo Rady: 6297/07


Senát

č. 6

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Žák Jiří

16.02.2007