Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o volném pohybu služeb

7

Tisk: č. 84


Senát

č. 8

Vladimír Tošovský
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Koukal Václav

22.05.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon - volný pohyb - související

7

Tisk: č. 85


Senát

č. 8

Vladimír Tošovský
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Koukal Václav

22.05.2009

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda o stabilizaci a přidružení EU - Albánie

6

Tisk: č. 174


Senát

č. 12

Karel Schwarzenberg
(ministr zahraničních věcí)

sen. Koukal Václav
sen. Zoser Josef

14.01.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda o přidružení ES a Republikou Srbsko

7

Tisk: č. 322


Senát

č. 2

Karel Schwarzenberg
(ministr zahraničních věcí)

sen. Dienstbier Jiří
sen. Koukal Václav

25.08.2010

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda o přidružení Černé hory

6

Tisk: č. 189


Senát

č. 14

Karel Schwarzenberg
(ministr zahraničních věcí)

sen. Koukal Václav
sen. Zoser Josef

21.02.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

6

Tisk: č. N 079/06

Číslo Rady: 5089/08


Senát

č. 13

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Koukal Václav
sen. Petrov Igor

10.01.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropské agentury - cesta vpřed

6

Tisk: č. K 101/06

Číslo Rady: 7972/08


Senát

č. 15

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Koukal Václav

03.04.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, Výboru regionů a EHS: Zelená kniha o územní soudržnosti - Učinit z územní rozmanitosti přednost

6

Tisk: č. K 137/06

Číslo Rady: 14059/08


Senát

č. 5

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Koukal Václav
sen. Müllerová Ludmila

10.10.2008

Typ: tisk EU

Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období 2008-2009

7

Tisk: č. K 007/07

Číslo Rady: 15455/08


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Koukal Václav

12.11.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/ES o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

7

Tisk: č. N 031/07

Číslo Rady: 5005/09


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Koukal Václav
sen. Petrov Igor

06.01.2009