Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o technických požadavcích na výrobky

1

Tisk: č. 97008


Senát

č. 9701

Vladimír Dlouhý
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Korytář Karel

01.01.1997

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR - Indie o podpoře a ochraně investic

1

Tisk: č. 97037


Senát

č. 9703

Ivan Kočárník
(ministr financí)

sen. Korytář Karel
sen. Zahradníček Luděk

01.01.1997

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného

1

Tisk: č. 97046


Senát

č. 9704

Jindřich Vodička
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Bartoš František
sen. Korytář Karel

01.01.1997

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - JAR o zamezení dvojího zdanění

1

Tisk: č. 97060


Senát

č. 9707

Ivan Pilip
(ministr financí)

sen. Korytář Karel
sen. Matuška Vítězslav

01.01.1997

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o silniční dopravě

1

Tisk: č. 97087


Senát

č. 9709

Martin Říman
(ministr dopravy a spojů)

sen. Kondr Milan
sen. Korytář Karel
sen. Pavlů Libor

01.01.1997

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR - Bělorusko o vzájemné ochraně investic

1

Tisk: č. 97092


Senát

č. 9709

Ivan Pilip
(ministr financí)

sen. Babka Zdeněk
sen. Korytář Karel

01.01.1997

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o technických požadavcích na výrobky

6

Tisk: č. 347


Senát

č. 2

Martin Říman
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Korytář Karel

12.11.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR Jemen o podpoře a vzájemné ochraně investic

7

Tisk: č. 3


Senát

č. 6

Miroslav Kalousek
(ministr financí)

sen. Korytář Karel
sen. Sykáček Jaroslav

04.12.2008

Typ: vládní návrh zákona

Insolvenční zákon

8

Tisk: č. 40


Senát

č. 5

Jiří Pospíšil
(ministr spravedlnosti)

sen. Korytář Karel
sen. Paukrtová Soňa

17.02.2011

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o dráhách

8

Tisk: č. 49


Senát

č. 6

Vít Bárta
(ministr dopravy)

sen. Korytář Karel

21.02.2011