Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

6

Tisk: č. 353


Senát

č. 2

Jiří Pospíšil
(ministr spravedlnosti)

sen. Juřenčáková Jana
sen. Oberfalzer Jiří

12.11.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR a USA o spolupráci při prevenci trestné činnosti

7

Tisk: č. 4


Senát

č. 5

Ivan Langer
(ministr vnitra)

sen. Juřenčáková Jana
sen. Kladívko Tomáš
sen. Oberfalzer Jiří

05.12.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Makedonie - utaj. informace

6

Tisk: č. 325


Senát

č. 3

Mirek Topolánek
(předseda vlády)

sen. Juřenčáková Jana
sen. Slavotínek Rostislav

26.09.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR - Rakousko o výměně utaj. informací

6

Tisk: č. 336


Senát

č. 3

Mirek Topolánek
(předseda vlády)

sen. Juřenčáková Jana
sen. Slavotínek Rostislav

09.10.2008

Typ: jiný

Výroční zpráva UOOU 2008

7

Tisk: č. 77


Senát

č. 11

Igor Němec
(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)

sen. Doupovcová Hana
sen. Juřenčáková Jana
sen. Korytář Karel
sen. Čunek Jiří

15.05.2009

Typ: jiný

Výroční zpráva ÚOOÚ 2009

7

Tisk: č. 238


Senát

č. 19

Igor Němec
(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)

sen. Doupovcová Hana
sen. Homolka Václav
sen. Jonáš Vítězslav
sen. Juřenčáková Jana

22.03.2010

Typ: jiný

Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2011

8

Tisk: č. 317


Senát

č. 24

Igor Němec
(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)

sen. Antl Miroslav
sen. Doupovcová Hana
sen. Juřenčáková Jana
sen. Korytář Karel

29.03.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance - Rámec EU pro řízení krizí ve finančním sektoru

8

Tisk: č. K 001/08

Číslo Rady: 15375/10


Senát

č. 10

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

22.10.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zdanění finančního sektoru

8

Tisk: č. K 003/08

Číslo Rady: 15282/10


Senát

č. 6

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

22.10.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství - 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod

8

Tisk: č. K 008/08

Číslo Rady: 13977/10


Senát

č. 8

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Juřenčáková Jana

04.11.2010