Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o registrovaném partnerství

5

Tisk: č. 203


Senát

č. 9

Anna Čurdová
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Janáčková Liana
sen. Kubera Jaroslav
sen. Palečková Alena

02.01.2006

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

5

Tisk: č. 285


Senát

č. 10

Vítězslav Jandák
(ministr kultury)

sen. Janáčková Liana

28.02.2006

Typ: jiný

Zpráva Veřejného ochránce práv

6

Tisk: č. 77


Senát

č. 8

Otakar Motejl
(Veřejný ochránce práv)

sen. Janáčková Liana
sen. Volný Jaromír

04.06.2007

Typ: senátní návrh zákona

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění trestní zákon

6

Tisk: č. 100


Senát

č. 12

sen. Horník Jan
sen. Mejstřík Martin
sen. Novotný Josef
sen. Sequens Richard
sen. Štětina Jaromír

sen. Bureš Milan
sen. Janáčková Liana
sen. Volný Jaromír
sen. Štětina Jaromír

27.07.2007

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o znakové řeči

6

Tisk: č. 272


Senát

č. 15

Džamila Stehlíková
(ministr vlády ČR)

sen. Janáčková Liana

01.07.2008

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o přechodu Úrazové nemocnice v Brně

6

Tisk: č. 360


Senát

č. 2

Michal Hašek
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Janáčková Liana
sen. Sušický Pavel

12.11.2008

Typ: mezinárodní smlouva

ČR-Singapur - letecká doprava

7

Tisk: č. 48


Senát

č. 7

Gustáv Slamečka
(ministr dopravy)
Petr Bendl
(ministr dopravy)

sen. Janáčková Liana
sen. Sykáček Jaroslav

10.03.2009

Typ: jiný

Výroční zpráva UZSVM za rok 2008

7

Tisk: č. 53


Senát

č. 6

sen. Janáčková Liana

30.03.2009

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - KLDR o ochraně investic

7

Tisk: č. 54


Senát

č. 8

Eduard Janota
(ministr financí)
Miroslav Kalousek
(ministr financí)

sen. Janáčková Liana
sen. Sehnal Vlastimil

31.03.2009

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Kypr o zamezení dvojímu zdanění

7

Tisk: č. 71


Senát

č. 9

Eduard Janota
(ministr financí)

sen. Janáčková Liana
sen. Sykáček Jaroslav

11.05.2009