Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol k Evropské dohodě

4

Tisk: č. 158


Senát

č. 11

Milan Urban
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Paukrtová Soňa
sen. Škaloud Miroslav

21.08.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Aarhuská úmluva

4

Tisk: č. 162


Senát

č. 11

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Brýdl Jiří
sen. Doubrava Jaroslav

22.09.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR - Maďarsko o posuzování prům. výrobků

4

Tisk: č. 189


Senát

č. 13

Milan Urban
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Paukrtová Soňa

04.11.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o Vězeňské službě

4

Tisk: č. 194


Senát

č. 12

Karel Čermák
(ministr spravedlnosti)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Macák Ladislav

07.11.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Polsko o právní pomoci

4

Tisk: č. 209


Senát

č. 13

Karel Čermák
(ministr spravedlnosti)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Feber Ondřej

12.11.2003

Typ: návrh zákona zastupitelstva VÚSC

Živnostenský zákon

4

Tisk: č. 253


Senát

č. 13

Rudolf Blažek
(zástupce Hlavního města Prahy)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Rückl Jiří

05.01.2004

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o výkladu Úmluvy o zřízení Europolu prostřednictvím rozhodnutí Soudního dvoru ES

4

Tisk: č. 275


Senát

č. 14

Karel Čermák
(ministr spravedlnosti)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Janata Pavel
sen. Jílek Adolf

26.01.2004

Typ: mezinárodní smlouva

Protokoly k článku K.3 Smlouvy o EU

4

Tisk: č. 300


Senát

č. 16

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Jílek Adolf
sen. Škrabiš Emil

11.03.2004

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Změna zákonů - bezpečnostní sbory

4

Tisk: č. 321


Senát

č. 14

Vladimír Říha
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Roithová Zuzana

25.03.2004

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

4

Tisk: č. 400


Senát

č. 17


(ministr spravedlnosti)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Janata Pavel
sen. Jílek Adolf

21.07.2004