Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

4

Tisk: č. 174


Senát

č. 11

Marie Součková
(ministr zdravotnictví)

sen. Bárek Ivo
sen. Roithová Zuzana

08.10.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

4

Tisk: č. 224


Senát

č. 12

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Bárek Ivo
sen. Tejnora Karel

20.11.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o státní statistické službě

4

Tisk: č. 242


Senát

č. 13

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Bárek Ivo
sen. Škaloud Miroslav

29.12.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o auditorech

4

Tisk: č. 289


Senát

č. 14

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Bárek Ivo
sen. Gajdůšková Alena

03.03.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o zahr. obchodu s vojenským materiálem

4

Tisk: č. 348


Senát

č. 15

Milan Urban
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Balabán Milan
sen. Bárek Ivo
sen. Jařab Josef

21.04.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv

4

Tisk: č. 366


Senát

č. 16

Milan Urban
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Bárek Ivo

20.05.2004

Typ: mezinárodní smlouva

Budapeštská úmluva (CMNI)

4

Tisk: č. 377


Senát

č. 18

Milan Šimonovský
(ministr dopravy)

sen. Bárek Ivo
sen. Zoser Josef

10.06.2004

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Sdružování v politických stranách a hnutích

4

Tisk: č. 398


Senát

č. 17

Libor Ježek
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Bárek Ivo
sen. Kulhánek Vladimír

21.07.2004

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Moldavsko dvojí zdanění

4

Tisk: č. 438


Senát

č. 3

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Bárek Ivo
sen. Novák Alexandr

08.11.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o státní sociální podpoře

5

Tisk: č. 10


Senát

č. 3

Zdeněk Škromach
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Bárek Ivo
sen. Filipiová Daniela

03.01.2005