Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě

3

Tisk: č. 99


Senát

č. 9

Jiří Rusnok
(ministr financí)

sen. Balabán Milan
sen. Sefzig Luděk
sen. Čada Bohumil

19.07.2001

Typ: senátní návrh zákona

Novela zákona o majetku ČR

3

Tisk: č. 102


Senát

č. 11

sen. Fejfar Petr
sen. Hadrava Jan
sen. Kolář Robert
sen. Paukrtová Soňa

sen. Jílek Adolf
sen. Outrata Edvard
sen. Vašínková Věra
sen. Čada Bohumil

08.08.2001

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů

3

Tisk: č. 115


Senát

č. 10

Michaela Šojdrová
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Paukrtová Soňa
sen. Čada Bohumil

01.10.2001

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu

3

Tisk: č. 132


Senát

č. 11

Vlastimil Tlustý
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Havlíček Ivan
sen. Čada Bohumil

05.11.2001

Typ: senátní návrh zákona

Zákon o podpoře sportu

3

Tisk: č. 174


Senát

sen. Bělehrádek Stanislav
sen. Dočekal Oldřich
sen. Jílek Adolf
sen. Kroupa Daniel
sen. Kroupa František
sen. Šenkýř Jiří
sen. Šimonovský Milan
sen. Špaček Milan

sen. Petráš Antonín
sen. Čada Bohumil

11.01.2002

Typ: senátní návrh zákona

Zákon o požární ochraně

3

Tisk: č. 175


Senát

sen. Bartoš František
sen. Dočekal Oldřich
sen. Jílek Adolf
sen. Šenkýř Jiří
sen. Čada Bohumil

sen. Čada Bohumil

11.01.2002

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

3

Tisk: č. 210


Senát

č. 15

Zdeňka Stránská
(poslankyně)

sen. Jílek Adolf
sen. Čada Bohumil

19.02.2002

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o Pozemkovém fondu České republiky

3

Tisk: č. 226


Senát

č. 15

Hana Orgoníková
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Škrabiš Emil
sen. Čada Bohumil

25.02.2002

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o majetku ČR

3

Tisk: č. 306


Senát

č. 18

Jan Bláha a Evžen Snítilý
(poslanci)

sen. Jílek Adolf
sen. Kubera Jaroslav
sen. Čada Bohumil

07.05.2002

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Vypořádání majetkových nároků v družstvech

2

Tisk: č. 20


Senát

č. 4

Jaroslav Palas
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Skalický Jiří
sen. Čada Bohumil

06.04.1999