Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o veřejných zakázkách

6

Tisk: č. 163


Senát

č. 11

xxx
(ministr pro místní rozvoj)

sen. Petrov Igor
sen. Šebek Karel

20.12.2007

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Vodní zákon I.

6

Tisk: č. 230


Senát

č. 13

David Kafka
(poslanec)
Václav Mencl
(poslanec)

sen. Petrov Igor
sen. Šebek Karel

31.03.2008

Typ: vládní návrh zákona

Vodní zákon II

6

Tisk: č. 232


Senát

č. 13

Petr Gandalovič
(ministr zemědělství)

sen. Petrov Igor
sen. Šebek Karel

31.03.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o chemických látkách

6

Tisk: č. 287


Senát

č. 15

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Šebek Karel

03.07.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně ovzduší

6

Tisk: č. 350


Senát

č. 2

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Šebek Karel

12.11.2008

Typ: jiný

Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007

6

Tisk: č. 346


Senát

č. 5

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Šebek Karel

07.11.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon - ochrana přírody

7

Tisk: č. 129


Senát

č. 9

Ladislav Miko
(ministr životního prostředí)

sen. Šebek Karel

07.07.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o posuzování vlivů ŽP

7

Tisk: č. 163


Senát

č. 11

Ladislav Miko
(ministr životního prostředí)

sen. Šebek Karel

14.09.2009

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o ochraně ovzduší

8

Tisk: č. 59


Senát

č. 8

Kristýna Kočí
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Šebek Karel

04.04.2011

Typ: mezinárodní smlouva

Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

7

Tisk: č. 315


Senát

č. 2

Martin Kocourek
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Sykáček Jaroslav
sen. Šebek Karel

24.08.2010