Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: usnesení

Volba ověřovatele

12

Usnesení: č. 1


DKNAZ

č. 1

13.06.2019

Typ: usnesení

Volba místopředsedů

12

Usnesení: č. 2


DKNAZ

č. 1

13.06.2019

Typ: usnesení

Plán činnosti komise

12

Usnesení: č. 3


DKNAZ

č. 2

02.07.2019

Typ: usnesení

k poskytnutí návrhů auditních zpráv(MF,MMR,MZe)

12

Usnesení: č. 4


DKNAZ

č. 2

02.07.2019

Typ: usnesení

k poskytnutí návrhů auditních zpráv(SZ ČR EU)

12

Usnesení: č. 5


DKNAZ

č. 2

02.07.2019

Typ: usnesení

k poskytnutí informací z Informačního systému evidence svěřenských fondů

12

Usnesení: č. 6


DKNAZ

č. 2

02.07.2019

Typ: usnesení

Návrh na vyslovení s účastí vybraných osob na schůzích komise, které budou prohlášeny za neveřejné

12

Usnesení: č. 7


DKNAZ

č. 5

03.09.2019

Typ: usnesení

Termín a program příští schůze komise

12

Usnesení: č. 9


DKNAZ

č. 7

23.10.2019

Typ: usnesení

k pořádání semináře na téma: "Střet zájmů"

12

Usnesení: č. 10


DKNAZ

08.01.2020

Typ: usnesení

Stanovení termínu příští schůze

12

Usnesení: č. 12


DKNAZ

č. 9

21.07.2020