Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o Antarktidě

4

Tisk: č. 134


Senát

č. 9

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Mitlener Jaroslav
sen. Smutný Petr

17.07.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol ke smlouvě o Antarktidě

4

Tisk: č. 154


Senát

č. 11

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Mitlener Jaroslav
sen. Smutný Petr

07.08.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Aarhuská úmluva

4

Tisk: č. 162


Senát

č. 11

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Brýdl Jiří
sen. Doubrava Jaroslav

22.09.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší

4

Tisk: č. 197


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Horák Jaroslav
sen. Pelc Miloslav

11.11.2003

Typ: jiný

Zpráva o životním prostředí

4

Tisk: č. 183


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Seitlová Jitka

30.10.2003

Typ: vládní návrh zákona

Vodní zákon

4

Tisk: č. 213


Senát

č. 12

Jaroslav Palas
(ministr zemědělství)
Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Fencl Jan
sen. Jílek Adolf
sen. Schovánek Vladimír

14.11.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o obchodování s ohroženými druhy

4

Tisk: č. 249


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Gajdůšková Alena
sen. Seitlová Jitka
sen. Vaculík Josef
sen. Škrabiš Emil

29.12.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o prevenci závažných havárií

4

Tisk: č. 248


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Fejfar Petr
sen. Šula Jaroslav

29.12.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy

4

Tisk: č. 250


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Mitlener Jaroslav
sen. Rögnerová Helena
sen. Smutný Petr
sen. Škrabiš Emil

29.12.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o rostlinolékařské péči

4

Tisk: č. 251


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Fencl Jan
sen. Mitlener Jaroslav

29.12.2003