Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: další podklady

Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

8

Tisk: č. N 028/08/2

Číslo Rady: 33/10


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

22.12.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě: Zhodnocení vztahů EU-Rusko

7

Tisk: č. K 003/07

Číslo Rady: 15299/08


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

07.11.2008

Typ: tisk EU

Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období 2008-2009

7

Tisk: č. K 007/07

Číslo Rady: 15455/08


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Koukal Václav

12.11.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Východní partnerství

7

Tisk: č. K 028/07

Číslo Rady: 16940/08


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Venhodová Alena

11.12.2008

Typ: tisk EU

Společná akce Rady na podporu úmluvy o biologických a toxinových zbraních (BTWC) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

7

Tisk: č. M 029/07

Číslo Rady: 14362/08


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Töpfer Tomáš

08.12.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropského Parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora rozvojových zemí při zvládání krize

7

Tisk: č. K 044/07

Číslo Rady: 8695/09


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Štětina Jaromír

15.04.2009

Typ: tisk EU

Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období let 2009-2010

7

Tisk: č. K 085/07

Číslo Rady: 14513/09


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Vondra Alexandr

21.10.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie

7

Tisk: č. K 093/07

Číslo Rady: 5107/10


Senát

č. 19

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

10.01.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

7

Tisk: č. N 099/07

Číslo Rady: 7386/10


Senát

č. 19

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

14.03.2010

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost

7

Tisk: č. M 106/07

Číslo Rady: 8029/10


Senát

č. 20

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Dienstbier Jiří

28.03.2010