Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady ze dne, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o odvětvových záležitostech...

7

Tisk: č. N 032/07

Číslo Rady: 5146/09


Senát

č. 5

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

14.01.2009

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o odvětvových záležitostech...

7

Tisk: č. N 033/07

Číslo Rady: 5147/09


Senát

č. 5

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

14.01.2009

Typ: tisk EU

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o předcházení kompetenčním sporů v trestním řízení a jejich řešení

7

Tisk: č. M 034/07

Číslo Rady: 5208/09


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš
sen. Jirsa Tomáš

20.01.2009

Typ: tisk EU

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV

7

Tisk: č. M 042/07

Číslo Rady: 8150/09


Senát

č. 9

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš
sen. Lebeda Pavel

30.03.2009

Typ: tisk EU

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV

7

Tisk: č. M 043/07

Číslo Rady: 8151/09


Senát

č. 9

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš
sen. Lebeda Pavel

30.03.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům

7

Tisk: č. K 052/07

Číslo Rady: 11060/09


Senát

č. 11

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

15.06.2009

Typ: tisk EU

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení

7

Tisk: č. M 061/07

Číslo Rady: 11917/09


Senát

č. 11

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Dryml Vladimír

12.07.2009

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení

7

Tisk: č. N 083/07

Číslo Rady: 14722/09


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Sefzig Luděk

22.10.2009

Typ: tisk EU

Zelená kniha - Propojování obchodních rejstříků

7

Tisk: č. K 089/07

Číslo Rady: 15801/09


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Juřenčáková Jana

15.11.2009

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcšech rozvodu a rozluky

7

Tisk: č. N 101/07

Číslo Rady: 8176/10


Senát

č. 20

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

07.04.2010