Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: - Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění

6

Tisk: č. K 120/06

Číslo Rady: 11560/08


Senát

č. 2

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Jílek Adolf

11.07.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století

6

Tisk: č. K 121/06

Číslo Rady: 11517/08


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Jílek Adolf

10.07.2008

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň

6

Tisk: č. N 136/06

Číslo Rady: 13983/08


Senát

č. 5

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Juřenčáková Jana

12.10.2008

Typ: tisk EU

EU: Sdělení Komise ,,Dopad volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU" - Zpráva o první fázi (1. ledna 2007 - 31. prosince 2008)

7

Tisk: č. K 020/07

Číslo Rady: 16162/08


Senát

č. 4

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Sekaninová Božena
sen. Trpák Pavel

21.11.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/ES o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

7

Tisk: č. N 031/07

Číslo Rady: 5005/09


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Koukal Václav
sen. Petrov Igor

06.01.2009

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené, uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (Text s významem pro EHP)

7

Tisk: č. N 068/07

Číslo Rady: 12761/09


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Trpák Pavel

28.08.2009

Typ: tisk EU

Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě

7

Tisk: č. K 123/07

Číslo Rady: 12102/10


Senát

č. 24

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Trpák Pavel

11.07.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010-2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu

8

Tisk: č. K 015/08

Číslo Rady: 16489/10


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Trpák Pavel

18.11.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti

8

Tisk: č. K 020/08

Číslo Rady: 17066/10


Senát

č. 6

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Trpák Pavel

28.11.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost

8

Tisk: č. K 023/08

Číslo Rady: 18111/10


Senát

č. 8

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Trpák Pavel

19.12.2010