Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Bílá kniha o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy

6

Tisk: č. K 002/06

Číslo Rady: 15484/06


Senát

č. 6

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

17.11.2006

Typ: tisk EU

Návrh nařízení, kterým se mění nař. EU č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu, pokud jde o jeho vztah k nař. Rady (EU) č. ../.., kterým se ECB svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřet. dohledu nad úvěr. institucemi

8

Tisk: č. N 189/08

Číslo Rady: 13682/12


Senát

č. 5

Ministerstvo financí

sen. Zvěřinová Dagmar

13.09.2012

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi

8

Tisk: č. N 190/08

Číslo Rady: 13683/12


Senát

Ministerstvo financí

sen. Zvěřinová Dagmar

13.09.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Plán ustavení bankovní unie

8

Tisk: č. K 192/08

Číslo Rady: 13854/12


Senát

Ministerstvo financí

sen. Zvěřinová Dagmar

18.09.2012

Typ: mandát vlády

Pracovní dokument Komise: Revidovaný návrh na obnovení interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu

5

Číslo Rady: 5973/06


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

22.02.2006

Typ: další podklady

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

7

Číslo Rady: 10827/10


Senát

č. 24

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

13.06.2010

Typ: další podklady

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY .../.../ EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění]

7

Tisk: č. N 128/07/2

Číslo Rady: 12386/10


Senát

č. 24

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

22.07.2010

Typ: další podklady

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selhání

7

Tisk: č. N 131/07/2

Číslo Rady: 13840/10


Senát

č. 4

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

23.09.2010

Typ: další podklady

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

7

Tisk: č. N 132/07/2

Číslo Rady: 13917/10


Senát

č. 4

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

23.09.2010

Typ: další podklady

Bílá kniha o systémech záruk v pojišťovnictví

7

Tisk: č. K 129/07/2

Číslo Rady: 12360/10


Senát

č. 2

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

22.07.2010