Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Celní zákon

3

Tisk: č. 151


Senát

č. 11

Jiří Rusnok
(ministr financí)

sen. Moserová Jaroslava
sen. Škrabiš Emil

19.11.2001

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

5

Tisk: č. 127


Senát

č. 7

Stanislav Křeček
(poslanec)

sen. Kubín Jaroslav
sen. Slavotínek Rostislav

19.07.2005

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o nemocenském pojištění

7

Tisk: č. 243


Senát

č. 18

Petr Nečas
(poslanec)
Zdeněk Škromach
(poslanec)

sen. Nenutil Miroslav

29.03.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů: Roční strategie politik pro rok 2008

6

Tisk: č. K 022/06

Číslo Rady: 6788/07


Senát

č. 6

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

09.03.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Hodnotící zpráva o stavu připravenosti Bulharské republiky a Rumunska na členství v Evropské unii

5

Tisk: č. K 095/05

Číslo Rady: 13347/06


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Schwarzenberg Karel

02.10.2006

Typ: tisk EU

Zpráva o občanství EU za rok 2010 - Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU

8

Tisk: č. K 010/08

Číslo Rady: 15936/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

10.11.2010

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 25 Smlouvy o fungování Evropské unie: O pokroku na cestě ke skutečnému občanství EU v letech 2007-2010

8

Tisk: č. K 013/08

Číslo Rady: 16392/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

18.11.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 002/08

Číslo Rady: 15285/10


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

22.10.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 001/08

Číslo Rady: 15375/10


Senát

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

22.10.2010

Typ: tisk EU

Čtvrtá Zpráva Komise o občanství Unie

4

Tisk: č. K 024/04

Číslo Rady: 14216/04


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Hadrava Jan

30.11.2004