Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

12

Tisk: č. 324


Senát

č. 2

Miroslav Toman
(ministr zemědělství)

sen. Pavera Herbert
sen. Strnad Jaromír
sen. Vícha Petr

15.10.2020

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Stavební zákon

12

Tisk: č. 141


Senát

č. 12

Jan Birke
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Burian Jiří
sen. Bárek Ivo
sen. Pavera Herbert

08.10.2019

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

11

Tisk: č. 27


Senát

č. 4

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Seitlová Jitka

20.12.2016

Typ: mezinárodní smlouva

Změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

9

Tisk: č. 208


Senát

č. 21

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Gawlas Petr
sen. Lebeda Pavel

09.01.2014

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda EU Island k Rámc.úml.OSN o změně klimatu

10

Tisk: č. 68


Senát

č. 10

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Jirsa Tomáš
sen. Seitlová Jitka

04.05.2015

Typ: tisk EU

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby zahrnovala emise z letecké dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami v rámci Společenství

6

Tisk: č. N 014/06

Číslo Rady: 5154/07


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Nedoma Jiří

09.01.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů - Budování světového trhu s uhlíkem - zpráva podle článku 30 směrnice 2003/87/ES

6

Tisk: č. K 003/06

Číslo Rady: 15585/06


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard

21.11.2006

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Omezování dopadu letectví na změnu klimatu

5

Tisk: č. K 042/05

Číslo Rady: 12790/05


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard

30.09.2005

Typ: tisk EU

Zelená kniha - Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě - možnosti pro postup EU

6

Tisk: č. K 046/06

Číslo Rady: 11490/07


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

10.07.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Pokrok při dosahování cílů kjótského protokolu (požadované na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)

6

Tisk: č. K 076/06

Číslo Rady: 15898/07


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard

30.11.2007