Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Živnostenský zákon

6

Tisk: č. 211


Senát

č. 12

Martin Říman
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Paukrtová Soňa

26.02.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o daních z příjmů

5

Tisk: č. 182


Senát

č. 8

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Balabán Milan

08.11.2005

Typ: vládní návrh zákona

Koncesní zákon

6

Tisk: č. 162


Senát

č. 11

xxx
(ministr pro místní rozvoj)

sen. Paukrtová Soňa

20.12.2007

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o veřejných zakázkách

6

Tisk: č. 163


Senát

č. 11

xxx
(ministr pro místní rozvoj)

sen. Petrov Igor
sen. Šebek Karel

20.12.2007

Typ: tisk EU

Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis

6

Tisk: č. K 020/06

Číslo Rady: 6307/07


Senát

č. 5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Tejnora Karel

14.02.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů - Lepší právní předpisy v Evropské unii - strategický přezkum

6

Tisk: č. K 004/06

Číslo Rady: 15510/06


Senát

č. 6

Ministerstvo vnitra

sen. Juřenčáková Jana

22.11.2006

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

6

Tisk: č. N 107/06

Číslo Rady: 9656/08


Senát

č. 15

Ministerstvo zemědělství

sen. Venhodová Alena

26.05.2008

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

11

Tisk: č. N 103/11

Číslo Rady: 5334/18


Senát

č. 14

Ministerstvo financí

sen. Michálek Libor

19.01.2018

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku

12

Tisk: č. K 024/12

Číslo Rady: 8648/19


Senát

č. 12

Úřad vlády

sen. Hampl Václav

15.04.2019

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 103/11

Číslo Rady: 5334/18


Senát

Ministerstvo financí

sen. Michálek Libor

19.01.2018