Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pohonných hmotách

5

Tisk: č. 312


Senát

č. 11

Milan Urban
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Petrov Igor

17.03.2006

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o pohonných hmotách

6

Tisk: č. 42


Senát

č. 5

Martin Říman
(poslanec)

sen. Vaculík Josef

29.03.2007

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna

10

Tisk: č. 98


Senát

č. 10

Jan Mládek
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Kratochvíle Karel
sen. Seitlová Jitka

26.06.2015

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem

6

Tisk: č. N 051/06

Číslo Rady: 13045/07


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

26.09.2007

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

6

Tisk: č. N 053/06

Číslo Rady: 13049/07


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

26.09.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výborů regionů o směrnici 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu

7

Tisk: č. K 017/07

Číslo Rady: 15905/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Bis Jiří
sen. Moldan Bedřich
sen. Škaloud Miroslav

20.11.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a rušící směrnici 2004/67/EC

7

Tisk: č. N 065/07

Číslo Rady: 11892/09


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

22.07.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit fungování vnitřního trhu s energií

9

Tisk: č. K 005/09

Číslo Rady: 16202/12


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Zeman Jaroslav

16.11.2012

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

9

Tisk: č. N 021/09

Číslo Rady: 5899/13


Senát

č. 11

Ministerstvo dopravy

sen. Krejča Miroslav

01.02.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU

9

Tisk: č. K 120/09

Číslo Rady: 5706/14


Senát

Český báňský úřad

sen. Látka Jan

27.01.2014