Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě

10

Tisk: č. K 028/10

Číslo Rady: 10651/15


Senát

Úřad vlády

sen. Besta Zdeněk

08.07.2015

Typ: další podklady

Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě

10

Tisk: č. K 028/10/2

Číslo Rady: 10651/15


Senát

Úřad vlády

sen. Besta Zdeněk

08.07.2015

Typ: tisk EU

Zpráva Komise o subsidiaritě a proporcionalitě (15. zpráva o zlepšení tvorby právních předpisů, 2007)

6

Tisk: č. K 134/06

Číslo Rady: 13631/08


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Sefzig Luděk

30.09.2008

Typ: tisk EU

Zpráva Komise o subsidiaritě a proporcionalitě (16. zpráva o zlepšení tvorby právních dokumentů za rok 2008)

7

Tisk: č. K 077/07

Číslo Rady: 13879/09


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Sefzig Luděk

01.10.2009

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu

8

Tisk: č. N 179/08

Číslo Rady: 12669/12


Senát

Ministerstvo kultury

sen. Doubrava Jaroslav

24.07.2012

Typ: tisk EU

Návrh doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech

9

Tisk: č. N 081/09

Číslo Rady: 11738/13


Senát

č. 16

Úřad vlády

sen. Maštalíř Antonín

03.07.2013

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2012 o subsidiaritě a proporcionalitě

9

Tisk: č. K 090/09

Číslo Rady: 13002/13


Senát

Úřad vlády

sen. Táborský Josef

08.08.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů

9

Tisk: č. K 135/09

Číslo Rady: 8806/14


Senát

č. 22

Úřad vlády

sen. Krejča Miroslav

11.04.2014

Typ: tisk EU

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

9

Tisk: č. K 147/09

Číslo Rady: 12425/14


Senát

č. 5

Úřad vlády

08.08.2014

Typ: tisk EU

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o subsidiaritě a proporcionalitě

9

Tisk: č. K 148/09

Číslo Rady: 12424/14


Senát

Úřad vlády

08.08.2014