Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní

2

Tisk: č. 253


Senát

č. 20

Pavel Mertlík
(ministr financí)

sen. Petřík Jaroslav

29.05.2000

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní

4

Tisk: č. 443


Senát

č. 18

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Balabán Milan
sen. Rögnerová Helena

12.11.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

12

Tisk: č. 32


Senát

č. 5

Alena Schillerová
(ministr financí)

sen. Aschenbrenner Lumír

15.01.2019

Typ: vládní návrh zákona

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

10

Tisk: č. 316


Senát

č. 27

Andrrej Babiš
(ministr financí)

sen. Hajda Jan
sen. Horník Jan
sen. Nenutil Miroslav

28.07.2016

Typ: tisk EU

Novela směrnice o vyměřování DPH

5

Tisk: č. N 012/05

Číslo Rady: 7426/05


Senát

Ministerstvo financí

sen. Rögnerová Helena

18.03.2005

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

10

Tisk: č. N 068/10

Číslo Rady: 5638/16


Senát

Ministerstvo financí

sen. Aschenbrenner Lumír

29.01.2016

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu

10

Tisk: č. N 069/10

Číslo Rady: 5639/16


Senát

č. 22

Ministerstvo financí

sen. Aschenbrenner Lumír

29.01.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem: další kroky k dosažení efektivního zdaňování a větší daňové transparentnosti v EU

10

Tisk: č. K 070/10

Číslo Rady: 5636/16


Senát

Ministerstvo financí

sen. Aschenbrenner Lumír

29.01.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Vnější strategie pro efektivní zdanění

10

Tisk: č. K 071/10

Číslo Rady: 5637/16


Senát

Ministerstvo financí

sen. Aschenbrenner Lumír

29.01.2016

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

10

Tisk: č. N 101/10

Číslo Rady: 10978/16


Senát

Ministerstvo financí

sen. Aschenbrenner Lumír

18.07.2016