Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o kontrole obchodu s výrobky s omezeným prodejem

9

Tisk: č. 145


Senát

č. 12

Jiří Cieńciała
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Korytář Karel

29.07.2013

Typ: další podklady

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících pro účely vynucování práva

6

Číslo Rady: 14922/07


Senát

č. 13

Ministerstvo vnitra

sen. Töpfer Tomáš

15.11.2007

Typ: další podklady

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska

10

Tisk: č. J 037/10/1

Číslo Rady: 11844/15


Senát

č. 13

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

11.09.2015

Typ: tisk EU

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanovují kritéria a mechanizmy pro určení odpovědnosti členského státu za posouzení žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo ...

7

Tisk: č. N 024/07

Číslo Rady: 16929/08


Senát

č. 5

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

11.12.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zakládá ,,Eurodac" pro porovnání otisku prstů za účelem účinného provádění nařízení (ES) č. [.../...]...

7

Tisk: č. N 025/07

Číslo Rady: 16934/08


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

09.12.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani

7

Tisk: č. K 038/07

Číslo Rady: 5892/09


Senát

č. 6

Ministerstvo životního prostředí

sen. Veřovský Otakar

04.02.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropského Parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora rozvojových zemí při zvládání krize

7

Tisk: č. K 044/07

Číslo Rady: 8695/09


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Štětina Jaromír

15.04.2009

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v Evropě od roku 2005: evaluace Haagského programu a akčního plánu

7

Tisk: č. K 051/07

Číslo Rady: 10953/09


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

14.06.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování

7

Tisk: č. K 080/07

Číslo Rady: 12986/09


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

14.10.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Akční plán pro nezletilé osoby bez doprovodu (2010 - 2014)

7

Tisk: č. K 112/07

Číslo Rady: 9604/10


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Škaloud Miroslav

13.05.2010