Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o volném pohybu služeb

7

Tisk: č. 84


Senát

č. 8

Vladimír Tošovský
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Koukal Václav

22.05.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon - volný pohyb - související

7

Tisk: č. 85


Senát

č. 8

Vladimír Tošovský
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Koukal Václav

22.05.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o uznávání odborné kvalifikace

8

Tisk: č. 263


Senát

č. 16

Josef Dobeš
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

sen. Janeček Miloš

03.01.2012

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o uznávání odborné kvalifikace

4

Tisk: č. 212


Senát

č. 12

Zdeněk Škromach
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Hadrava Jan
sen. Roubíček Václav
sen. Sequens Richard
sen. Škaloud Miroslav

14.11.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o uznávání odborné kvalifikace

4

Tisk: č. 415


Senát

č. 18

Petra Buzková
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

sen. Gajdůšková Alena
sen. Zlatuška Jiří

07.10.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o zaměstnanosti

11

Tisk: č. 57


Senát

č. 5

Michaela Marksová
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Vosecký Jiří

13.02.2017

Typ: tisk EU

Pozměněný návrh Směrnice EP a Rady_Audiovizuální mediální služby bez hranic

6

Tisk: č. N 025/06

Číslo Rady: 7944/07


Senát

Ministerstvo kultury

sen. Veřovský Otakar

04.04.2007

Typ: tisk EU

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu

5

Tisk: č. N 077/05

Číslo Rady: 8413/06


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Rögnerová Helena

13.04.2006

Typ: tisk EU

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 89/552/EHS, o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání

5

Tisk: č. N 062/05

Číslo Rady: 15983/05


Senát

Ministerstvo kultury

sen. Oberfalzer Jiří

21.12.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Pokyny pro vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

5

Tisk: č. K 078/05

Číslo Rady: 8666/06


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Rögnerová Helena

26.04.2006