Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o státní statistické službě

2

Tisk: č. 338


Senát

č. 22

Pavel Mertlík
(ministr financí)

sen. Malát Vladislav

02.10.2000

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. J 054/11

Číslo Rady: 9844/17


Senát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Syková Eva

01.06.2017

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. K 109/11

Číslo Rady: 5478/18


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Orel Petr

19.01.2018

Typ: tisk EU

Zelená kniha o budoucnosti evropské migrační sítě

5

Tisk: č. K 054/05

Číslo Rady: 15240/05


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Hadrava Jan

06.12.2005

Typ: tisk EU

Návrh Nařízení pozměňující nařízení co se týče kvality statistických údajů v kontextu s procedurou nadměrného rozpočtu

5

Tisk: č. N 010/05

Číslo Rady: 6924/05


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

09.03.2005

Typ: tisk EU

Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě

7

Tisk: č. K 123/07

Číslo Rady: 12102/10


Senát

č. 24

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Trpák Pavel

11.07.2010

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie

9

Tisk: č. K 058/09

Číslo Rady: 8098/13


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

04.04.2013

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU

9

Tisk: č. K 123/09

Číslo Rady: 6113/14


Senát

č. 21

Úřad vlády

sen. Grulich Tomáš

05.02.2014

Typ: tisk EU

Návrh doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů

11

Tisk: č. J 054/11

Číslo Rady: 9844/17


Senát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Syková Eva

01.06.2017

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství

11

Tisk: č. K 109/11

Číslo Rady: 5478/18


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Orel Petr

19.01.2018