Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon - snížení administrativní zátěže podnikatelů

7

Tisk: č. 263


Senát

č. 18

Vladimír Tošovský
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Jonáš Vítězslav

29.03.2010

Typ: vládní návrh zákona

Živnostenský zákon

9

Tisk: č. 290


Senát

č. 22

Jan Mládek
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Franc Lubomír
sen. Lajtoch Jiří

26.05.2014

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o mimosoudních rehabilitacích

2

Tisk: č. 128


Senát

č. 12

Jan Grůza
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Falbr Richard
sen. Kaňa Josef

16.12.1999

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o správních poplatcích

1

Tisk: č. 97084


Senát

č. 9709

Ivan Pilip
(ministr financí)

sen. Palečková Alena
sen. Vyvadil Jiří
sen. Zapletal Jan

01.01.1997

Typ: vládní návrh zákona

Živnostenský zákon

12

Tisk: č. 308


Senát

č. 27

Klára Dostálová
(ministr pro místní rozvoj)

sen. Kos Ladislav

01.10.2020

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat

11

Tisk: č. N 060/11

Číslo Rady: 10582/17


Senát

č. 10

Ministerstvo financí

sen. Michálek Libor

27.06.2017

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů - Lepší právní předpisy v Evropské unii - strategický přezkum

6

Tisk: č. K 004/06

Číslo Rady: 15510/06


Senát

č. 6

Ministerstvo vnitra

sen. Juřenčáková Jana

22.11.2006

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zakládá komunitární vízový kodex

5

Tisk: č. N 093/05

Číslo Rady: 11752/06


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Hadrava Jan

24.07.2006

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a EP: "Efektivnější společný evropský azylový systém: jednotná procedura jako další krok"

4

Tisk: č. K 005/04

Číslo Rady: 10471/04


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Jílek Adolf

19.07.2004

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mysli především na malé podnikatele (Think Small First) Akt o malém a středním podnikání (A Small Business Act) pro Evropu

6

Tisk: č. K 114/06

Číslo Rady: 11262/08


Senát

č. 2

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Juřenčáková Jana

06.07.2008