Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2012 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

9

Tisk: č. K 089/09

Číslo Rady: 12989/13


Senát

Úřad vlády

sen. Táborský Josef

08.08.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku

12

Tisk: č. K 024/12

Číslo Rady: 8648/19


Senát

č. 12

Úřad vlády

sen. Hampl Václav

15.04.2019

Typ: tisk EU

Sdělení Komise o změně ustanovení hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství týkajících se pravomocí Soudního dvora s cílem zajistit účinnější soudní ochranu

5

Tisk: č. K 086/05

Číslo Rady: 11356/06


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Hadrava Jan

07.07.2006

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 089/09

Číslo Rady: 12989/13


Senát

Úřad vlády

sen. Táborský Josef

08.08.2013