Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu_Směrem k udržitelnému evropskému odvětví vína

5

Tisk: č. K 085/05

Číslo Rady: 10851/06


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Schwarzenberg Karel

26.06.2006

Typ: tisk EU

Návrh nařízení o společné organizaci trhů v odvětví cukru

5

Tisk: č. N 034/05

Číslo Rady: 10514/05


Senát

č. 7

Ministerstvo zemědělství

sen. Schwarzenberg Karel

27.06.2005

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady na společnou organizaci obchodu s vínem a o změně některých nařízení

6

Tisk: č. N 042/06

Číslo Rady: 11361/07


Senát

č. 9

Ministerstvo zemědělství

sen. Hajda Jan
sen. Venhodová Alena

09.07.2007

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

6

Tisk: č. N 107/06

Číslo Rady: 9656/08


Senát

č. 15

Ministerstvo zemědělství

sen. Venhodová Alena

26.05.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007

6

Tisk: č. N 117/06

Číslo Rady: 11380/08


Senát

č. 16

Ministerstvo zemědělství

sen. Venhodová Alena

13.07.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty ("nařízení o jednotné společné organizaci trhů")

8

Tisk: č. N 098/08

Číslo Rady: 15397/11


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Veřovský Otakar

20.10.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a další

11

Tisk: č. N 152/11

Číslo Rady: 9556/18


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Orel Petr

01.06.2018

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 098/08

Číslo Rady: 15397/11


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Veřovský Otakar

20.10.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 152/11

Číslo Rady: 9556/18


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Orel Petr

01.06.2018