Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o dráhách

8

Tisk: č. 49


Senát

č. 6

Vít Bárta
(ministr dopravy)

sen. Korytář Karel

21.02.2011

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o dráhách

4

Tisk: č. 246


Senát

č. 13

Milan Šimonovský
(ministr dopravy)

sen. Jílek Adolf
sen. Paukrtová Soňa

29.12.2003

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. K 017/11

Číslo Rady: 15203/16


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Doubrava Jaroslav

05.12.2016

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 047/11

Číslo Rady: 9672/17


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Doubrava Jaroslav

01.06.2017

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 050/11

Číslo Rady: 10175/17


Senát

Ministerstvo financí

sen. Doubrava Jaroslav

09.06.2017

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 143/11

Číslo Rady: 9040/18


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Doubrava Jaroslav

18.05.2018

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006

8

Tisk: č. N 091/08

Číslo Rady: 15250/11


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Koukal Václav

13.10.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro provedení internalizace vnějších nákladů

6

Tisk: č. K 124/06

Číslo Rady: 11841/08


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Tejnora Karel

16.07.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise týkající se rozvoje jednotného evropského železničního prostoru

7

Tisk: č. K 134/07

Číslo Rady: 13788/10


Senát

č. 4

Ministerstvo dopravy

sen. Škaloud Miroslav

23.09.2010

Typ: tisk EU

Bílá kniha Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje

8

Tisk: č. K 042/08

Číslo Rady: 8333/11


Senát

č. 12

Ministerstvo dopravy

sen. Škaloud Miroslav

31.03.2011