Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

dohoda ČR - Izrael GNSS

4

Tisk: č. 425


Senát

č. 3

Milan Šimonovský
(ministr dopravy)

sen. Kopecký František
sen. Smutný Petr

21.10.2004

Typ: mezinárodní smlouva

GNSS - Korea

5

Tisk: č. 381


Senát

č. 4

Aleš Řebíček
(ministr dopravy)

sen. Kopecký František
sen. Sehnal Vlastimil

10.10.2006

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda - družicová navigace

8

Tisk: č. 3


Senát

č. 6

Vít Bárta
(ministr dopravy)

sen. Lebeda Pavel
sen. Řihák Josef

29.11.2010

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda o spolupráci EU a Švýcarska týkající se programů družicové navigace

9

Tisk: č. 244


Senát

č. 21

Antonín Prachař
(ministr dopravy)

sen. Lebeda Pavel
sen. Vrecionová Veronika

11.03.2014

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. K 077/11

Číslo Rady: 13607/17


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Dušek Jiří

25.10.2017

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 170/11

Číslo Rady: 9898/18


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Dušek Jiří

13.06.2018

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS

9

Tisk: č. N 031/09

Číslo Rady: 6347/13


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Krejča Miroslav

17.02.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům

8

Tisk: č. K 050/08

Číslo Rady: 8693/11


Senát

č. 12

Ministerstvo dopravy

sen. Krejča Miroslav

07.04.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise - GALILEO na křižovatce: Implementace evropských programů GNSS

6

Tisk: č. K 036/06

Číslo Rady: 7828/07


Senát

č. 8

Ministerstvo dopravy

sen. Škaloud Miroslav

25.05.2007

Typ: tisk EU

Pozměněný návrh Evropského parlamentu a Rady o dalším provádění Evropských družicových radionavigačních programů (EGNOS a Galileo)

6

Tisk: č. N 055/06

Číslo Rady: 13113/07


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Nedoma Jiří
sen. Škaloud Miroslav

26.09.2007