Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Sdělení Komise: Reformovat rozpočet, změnit Evropu - dokument o veřejné konzultaci v souvislosti s přezkumem rozpočtu na období 2008/2009

6

Tisk: č. K 060/06

Číslo Rady: 1/07


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

25.10.2007

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 183/08

Číslo Rady: 12683/12


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Krejča Miroslav

24.07.2012

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

8

Tisk: č. N 139/08

Číslo Rady: 18627/11


Senát

č. 19

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

19.12.2011

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie

8

Tisk: č. N 183/08

Číslo Rady: 12683/12


Senát

č. 4

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Krejča Miroslav

24.07.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS výboru a Výboru regionů - Roční politická strategie na rok 2009

6

Tisk: č. K 091/06

Číslo Rady: 6688/08


Senát

č. 13

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

20.02.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční politická strategie na rok 2010

7

Tisk: č. K 040/07

Číslo Rady: 6852/09


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

26.02.2009

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik

7

Tisk: č. N 138/07

Číslo Rady: 14520/10


Senát

č. 4

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy

7

Tisk: č. N 139/07

Číslo Rady: 14515/10


Senát

č. 4

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru Regionů a parlamentům členských států - Přezkum rozpočtu EU

8

Tisk: č. K 002/08

Číslo Rady: 15285/10


Senát

č. 8

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

22.10.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů: Roční strategie politik pro rok 2008

6

Tisk: č. K 022/06

Číslo Rady: 6788/07


Senát

č. 6

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

09.03.2007