Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Novela zákona o obcích, o krajích, o hl. městě Praze a o rozpočtových pravidlech

3

Tisk: č. 110


Senát

č. 10

Vlastimil Tlustý
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Balabán Milan
sen. Eybert Pavel
sen. Feber Ondřej

01.10.2001

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 075/08

Číslo Rady: 12475/11


Senát

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

07.07.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady o elektronickém zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie

8

Tisk: č. N 047/08

Číslo Rady: 8609/11


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Sefzig Luděk

07.04.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Rozpočet - Evropa 2020

8

Tisk: č. K 075/08

Číslo Rady: 12475/11


Senát

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

07.07.2011

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES

8

Tisk: č. N 084/08

Číslo Rady: 14942/11


Senát

č. 17

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

06.10.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva a návrh rozhodnutí Rady, kterým se Agentura Evropské unie pro základní práva zmocňuje k výkonu činností v oblastech uvedených v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii

5

Tisk: č. N 035/05

Číslo Rady: 10774/05


Senát

Úřad vlády

sen. Hadrava Jan

05.07.2005