Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: další podklady

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropském hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise pro rok 2016 - Nyní není doba pro obvyklá řešení

10

Tisk: č. K 045/10/1

Číslo Rady: 13486/15


Senát

Úřad vlády

sen. Hampl Václav

28.10.2015

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech

8

Tisk: č. N 058/08

Číslo Rady: 10613/11


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

26.05.2011

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu

8

Tisk: č. N 059/08

Číslo Rady: 10610/11


Senát

č. 12

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

26.05.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení práv obětí v EU

8

Tisk: č. K 060/08

Číslo Rady: 10612/11


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

27.05.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. K 108/07

Číslo Rady: 8895/10


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

23.04.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 059/08

Číslo Rady: 10610/11


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

26.05.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 081/08

Číslo Rady: 14358/11


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

22.09.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě o posílení správy jižních námořních hranic Evropské unie

6

Tisk: č. K 006/06

Číslo Rady: 16126/06


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

01.12.2006

Typ: tisk EU

ZELENÁ KNIHA "Dědictví a závěti"

5

Tisk: č. K 011/05

Číslo Rady: 7027/05


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Hadrava Jan

09.03.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: ,,Haagský program: deset priorit pro nadcházejících pět let. Partnerství pro evropskou obnovu týkající se svobody, bezpečnosti a práva"

5

Tisk: č. K 030/05

Číslo Rady: 8922/05


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Hadrava Jan

15.05.2005