Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: další podklady

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Řešení uprchlické krize: okamžitá operativní, rozpočtová a právní opatření v rámci evropského programu pro migraci

10

Tisk: č. K 039/10/1

Číslo Rady: 12313/15


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

23.09.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Zpráva o provádění Haagského programu za rok 2007

6

Tisk: č. K 119/06

Číslo Rady: 11494/08


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

08.07.2008

Typ: tisk EU

Zpráva Komise EP a Radě v souladu s čl. 18 odst. 3 rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES o programech pro monitorování stavu vod

7

Tisk: č. K 045/07

Číslo Rady: 8368/09


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

22.04.2009

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011-2013)

7

Tisk: č. N 048/07

Číslo Rady: 10285/09


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav
sen. Moldan Bedřich

31.05.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o boji proti rakovině: Evropské partnerství

7

Tisk: č. K 053/07

Číslo Rady: 11516/09


Senát

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Guziana Petr
sen. Venhodová Alena

01.07.2009

Typ: tisk EU

Zelená kniha - Podpora vzdělávací mobility mladých lidí

7

Tisk: č. K 057/07

Číslo Rady: 11968/09


Senát

č. 14

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Janalík Zdeněk
sen. Krejča Miroslav

10.07.2009

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Souhrnná zpráva o stavu typů přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany podle článku 17 směrnice o stanovištích

7

Tisk: č. K 063/07

Číslo Rady: 12109/09


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Veřovský Otakar

19.07.2009

Typ: tisk EU

Stockholmský program - otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je

7

Tisk: č. J 091/07

Číslo Rady: 16484/09


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

23.11.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění prostoru svobody, bezpečnosti a práva pro občany Evropy: Akční plán implementující Stockholmský program

7

Tisk: č. K 108/07

Číslo Rady: 8895/10


Senát

č. 20

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

23.04.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální program pro Evropu

7

Tisk: č. K 113/07

Číslo Rady: 9981/10


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Krejča Miroslav

23.05.2010