Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o obalech

4

Tisk: č. 259


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Kopecký František
sen. Seitlová Jitka
sen. Šula Jaroslav

05.01.2004

Typ: vládní návrh zákona

Vodní zákon

1

Tisk: č. 97002


Senát

č. 9701

Jiří Skalický
(ministr životního prostředí)

sen. Burda Karel
sen. Falbr Richard
sen. Seitlová Jitka
sen. Šubrt Vlastimil

01.01.1997

Typ: vládní návrh zákona

Vodní zákon

1

Tisk: č. 97105


Senát

č. 9801

Jiří Skalický
(ministr životního prostředí)

sen. Reitinger Václav
sen. Seitlová Jitka
sen. Šenkýř Jiří

01.01.1997

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků

3

Tisk: č. 23


Senát

č. 6

Bohumil Fišer
(ministr životního prostředí)

28.10.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o integrované prevenci

3

Tisk: č. 169


Senát

č. 13

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

sen. Skalický Jiří
sen. Smutný Petr

19.12.2001

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o integrované prevenci

3

Tisk: č. 363


Senát

č. 22

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Smutný Petr

23.10.2002

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků

2

Tisk: č. 190


Senát

č. 18

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

28.10.2002

Typ: vládní návrh zákona

Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností

12

Tisk: č. 321


Senát

č. 2

sen. Nytra Zdeněk
sen. Šilar Petr

15.10.2020

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o předcházení ekologické újmě

12

Tisk: č. 41


Senát

č. 7

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Seitlová Jitka

25.02.2019

Typ: mezinárodní smlouva

Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí

9

Tisk: č. 270


Senát

č. 23

Antonín Prachař
(ministr dopravy)

sen. Dryml Vladimír
sen. Vrecionová Veronika

11.04.2014