Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu - Aktualizace sdělení o průmyslové politice

8

Tisk: č. K 198/08

Číslo Rady: 15168/12


Senát

č. 6

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

19.10.2012

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací

9

Tisk: č. N 053/09

Číslo Rady: 7999/13


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Zvěřinová Dagmar

27.03.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 198/08

Číslo Rady: 15168/12


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

19.10.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. N 053/09

Číslo Rady: 7999/13


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Zvěřinová Dagmar

27.03.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem

13

Tisk: č. K 025/13

Číslo Rady: 6407/21


Senát

Ministerstvo obrany České republiky

sen. Dušek Jiří

24.02.2021