Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon - zvýšení transparentnosti akciových společností

9

Tisk: č. 52


Senát

č. 6

Pavel Blažek
(ministr spravedlnosti)

sen. Bárek Ivo
sen. Malý Miloš

25.02.2013

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o službě státních zaměstnanců

8

Tisk: č. 202


Senát

č. 13

Jaromír Drábek
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Dienstbier Jiří
sen. Čáslava Pavel

30.09.2011

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o podpoře sportu

10

Tisk: č. 265


Senát

č. 24

Kateřina Valachová
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

sen. Antl Miroslav
sen. Homolka Václav
sen. Valenta Ivo

02.05.2016

Typ: vládní návrh zákona

Zákona, který mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

12

Tisk: č. 110


Senát

č. 10

Alena Schillerová
(ministr financí)

sen. Cieńciała Jiří

01.07.2019

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

5

Tisk: č. 346


Senát

č. 12

Jiří Havel
(místopředseda vlády)

sen. Petrov Igor

28.04.2006

Typ: tisk EU

Návrh nař. EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nař. (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směr. 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí] a další

11

Tisk: č. N 132/11

Číslo Rady: 8518/18


Senát

č. 16

Ministerstvo zemědělství

sen. Orel Petr

03.05.2018

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Evropská iniciativa pro transparentnost: Rejstřík zástupců zájmových skupin, jeden rok poté

7

Tisk: č. K 088/07

Číslo Rady: 15298/09


Senát

Úřad vlády

sen. Veřovský Otakar

04.11.2009

Typ: tisk EU

Zelená kniha - Propojování obchodních rejstříků

7

Tisk: č. K 089/07

Číslo Rady: 15801/09


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Juřenčáková Jana

15.11.2009

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

7

Tisk: č. N 117/07

Číslo Rady: 10827/10


Senát

č. 24

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

13.06.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

8

Tisk: č. N 112/08

Číslo Rady: 17308/11


Senát

č. 21

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

21.11.2011