Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

9

Tisk: č. 173


Senát

č. 13

Marie Benešová
(ministr spravedlnosti)

sen. Nenutil Miroslav

21.08.2013

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o kybernetické bezpečnosti

11

Tisk: č. 114


Senát

č. 7

Bohuslav Sobotka
(předseda vlády)

sen. Bublan František
sen. Chmelová Renata
sen. Větrovský Jaroslav

09.05.2017

Typ: vládní návrh zákona

Občanský zákoník

11

Tisk: č. 2


Senát

č. 3

Robert Pelikán
(ministr spravedlnosti)

sen. Antl Miroslav

18.11.2016

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o péči o zdraví lidu

4

Tisk: č. 372


Senát

č. 16

Vilém Holáň
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Domšová Václava
sen. Filipiová Daniela
sen. Zlatuška Jiří

20.05.2004

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na informace v trestním řízení

7

Tisk: č. N 130/07

Číslo Rady: 12564/10


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

26.07.2010

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 25 Smlouvy o fungování Evropské unie: O pokroku na cestě ke skutečnému občanství EU v letech 2007-2010

8

Tisk: č. K 013/08

Číslo Rady: 16392/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

18.11.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010-2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu

8

Tisk: č. K 015/08

Číslo Rady: 16489/10


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Trpák Pavel

18.11.2010

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

8

Tisk: č. N 022/08

Číslo Rady: 17564/10


Senát

č. 6

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

09.12.2010

Typ: tisk EU

Zelená kniha Méně správních úkonů pro občany: Podpora volného pohybu veřejných listin a uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav

8

Tisk: č. K 026/08

Číslo Rady: 18122/10


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

22.12.2010

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení

8

Tisk: č. N 066/08

Číslo Rady: 11497/11


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

17.06.2011