Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Společná akce Rady na podporu úmluvy o biologických a toxinových zbraních (BTWC) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

7

Tisk: č. M 029/07

Číslo Rady: 14362/08


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Töpfer Tomáš

08.12.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční politická strategie na rok 2010

7

Tisk: č. K 040/07

Číslo Rady: 6852/09


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

26.02.2009

Typ: tisk EU

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV

7

Tisk: č. M 043/07

Číslo Rady: 8151/09


Senát

č. 9

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš
sen. Lebeda Pavel

30.03.2009

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti - Tvořivé a inovativní regiony

7

Tisk: č. K 054/07

Číslo Rady: 11557/09


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Koukal Václav

01.07.2009

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracování)

7

Tisk: č. N 082/07

Číslo Rady: 14959/09


Senát

č. 15

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

23.10.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa účinněji využívající zdroje - stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020

8

Tisk: č. K 034/08

Číslo Rady: 5869/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Veřovský Otakar

28.01.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů: Roční strategie politik pro rok 2008

6

Tisk: č. K 022/06

Číslo Rady: 6788/07


Senát

č. 6

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

09.03.2007

Typ: tisk EU

Společná akce Rady 2006/SZBP o podpoře BTWC v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

5

Tisk: č. M 064/05

Číslo Rady: 5128/06


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Zoser Josef

25.01.2006

Typ: tisk EU

Pracovní plán Komise pro rok 2005

5

Tisk: č. M 005/05

Číslo Rady: 0/05


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Sefzig Luděk

26.01.2005

Typ: tisk EU

Bílá kniha - Společně pro zdraví Strategický přístup pro EU 2008 - 2013

6

Tisk: č. K 064/06

Číslo Rady: 14689/07


Senát

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Tejnora Karel
sen. Vavroušek Vítězslav

07.11.2007