Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

12

Tisk: č. 63


Senát

č. 8

Jan Kněžínek
(ministr spravedlnosti)
Marie Benešová
(ministr spravedlnosti)

sen. Hraba Zdeněk

08.04.2019

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.

12

Tisk: č. 64


Senát

č. 8

Jan Kněžínek
(ministr spravedlnosti)
Marie Benešová
(ministr spravedlnosti)

sen. Hraba Zdeněk
sen. Kantor Lumír

08.04.2019

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

12

Tisk: č. 203


Senát

č. 17

Helena Válková
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Goláň Tomáš
sen. Hraba Zdeněk

24.02.2020

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost

3

Tisk: č. 149


Senát

č. 11

Vladimír Špidla
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Paukrtová Soňa
sen. Šenkýř Jiří
sen. Štěch Milan

16.11.2001

Typ: tisk EU

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení

7

Tisk: č. M 061/07

Číslo Rady: 11917/09


Senát

č. 11

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Dryml Vladimír

12.07.2009

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení

7

Tisk: č. N 107/07

Číslo Rady: 8000/10


Senát

č. 19

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Dryml Vladimír

28.03.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie

7

Tisk: č. N 120/07

Číslo Rady: 11805/10


Senát

č. 24

Úřad průmyslového vlastnictví

sen. Juřenčáková Jana

04.07.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany s ohledem na použitelná ujednání o překladu

8

Tisk: č. N 052/08

Číslo Rady: 9226/11


Senát

Úřad průmyslového vlastnictví

sen. Táborský Josef

15.04.2011

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu

9

Tisk: č. N 108/09

Číslo Rady: 17635/13


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

12.12.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. N 108/09

Číslo Rady: 17635/13


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

12.12.2013