Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Lázeňský zákon

3

Tisk: č. 38


Senát

č. 6

Bohumil Fišer
(ministr zdravotnictví)

sen. Filipiová Daniela
sen. Sefzig Luděk

12.03.2001

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o myslivosti

3

Tisk: č. 112


Senát

č. 10

Jaroslav Palas
(poslanec)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Jílek Adolf
sen. Liška Jiří
sen. Smutný Petr

01.10.2001

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o hospodaření energií

2

Tisk: č. 339


Senát

č. 22

Miroslav Grégr
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Topolánek Mirek
sen. Čada Bohumil

04.10.2000

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o právu na informace o životním prostředí

1

Tisk: č. 98040


Senát

č. 9803

Jaroslav Bašta
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Musial Jaroslav
sen. Smutný Petr
sen. Vachta Karel

20.04.1998

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol ke smlouvě o Antarktidě

4

Tisk: č. 154


Senát

č. 11

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Mitlener Jaroslav
sen. Smutný Petr

07.08.2003

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o hospodaření energií

4

Tisk: č. 458


Senát

č. 18

František Beneš
(poslanec)

sen. Mitlener Jaroslav
sen. Novák Alexandr

25.11.2004

Typ: vládní návrh zákona

Horní zákon

5

Tisk: č. 105


Senát

č. 7

Milan Urban
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Kopecký František
sen. Seitlová Jitka

11.07.2005

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o hospodaření energií

4

Tisk: č. 127


Senát

č. 9

Walter Bartoš
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Novák Alexandr
sen. Pelc Miloslav
sen. Tejnora Karel

14.07.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o právu na informace o životním prostředí

10

Tisk: č. 42


Senát

č. 7

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Gawlas Petr
sen. Juránek Stanislav

24.02.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa účinněji využívající zdroje - stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020

8

Tisk: č. K 034/08

Číslo Rady: 5869/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Veřovský Otakar

28.01.2011