Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: jiný

Předběžný souhlas - statut evropské nadace

9

Tisk: č. 385


Senát

č. 2

Helena Válková
(ministr spravedlnosti)

sen. Besta Zdeněk

18.11.2014

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o evropských politických stranách

11

Tisk: č. 48


Senát

č. 5

Milan Chovanec
(ministr vnitra)

sen. Wagnerová Eliška

13.02.2017

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o určení státu - žádost o azyl

4

Tisk: č. 409


Senát

č. 18

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Pavlata Josef

24.08.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o zřízení ministerstev ústředních orgánů ČR

5

Tisk: č. 163


Senát

č. 8

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Kalbáč Josef

01.11.2005

Typ: další podklady

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Řešení uprchlické krize: okamžitá operativní, rozpočtová a právní opatření v rámci evropského programu pro migraci

10

Tisk: č. K 039/10/1

Číslo Rady: 12313/15


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

23.09.2015

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 022/08

Číslo Rady: 17564/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

09.12.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut

5

Tisk: č. N 103/05

Číslo Rady: 14871/06


Senát

č. 2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Gajdůšková Alena

07.11.2006

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanizmus sestavování pohraničních jednotek rychlé reakce (Rapid Border Intervention Teams) a pozměňující nařízení Rady (ES) 2007/2004 s ohledem na tento mechanizmus

5

Tisk: č. N 090/05

Číslo Rady: 11880/06


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Hadrava Jan

20.07.2006

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva a návrh rozhodnutí Rady, kterým se Agentura Evropské unie pro základní práva zmocňuje k výkonu činností v oblastech uvedených v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii

5

Tisk: č. N 035/05

Číslo Rady: 10774/05


Senát

Úřad vlády

sen. Hadrava Jan

05.07.2005

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

6

Tisk: č. N 049/06

Číslo Rady: 13025/07


Senát

č. 10

Úřad vlády

sen. Grulich Tomáš

20.09.2007