Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva

3

Tisk: č. 186


Senát

č. 15

Miroslav Grégr
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Korytář Karel

18.02.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin

3

Tisk: č. 228


Senát

č. 15

Jan Fencl
(ministr zemědělství)

sen. Škrabiš Emil

25.02.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně chmele

2

Tisk: č. 164


Senát

č. 16

Jan Fencl
(ministr zemědělství)

01.02.2000

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o rostlinolékařské péči

2

Tisk: č. 342


Senát

č. 22

Jan Fencl
(ministr zemědělství)

sen. Liška Jiří
sen. Svoboda Ladislav

04.10.2000

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně práv k odrůdám

2

Tisk: č. 343


Senát

č. 22

Jan Fencl
(ministr zemědělství)

sen. Škrabiš Emil

04.10.2000

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o oběhu osiva a sadby

4

Tisk: č. 111


Senát

č. 7

Jaroslav Palas
(ministr zemědělství)

sen. Fencl Jan
sen. Škrabiš Emil
sen. Železný Vladimír

03.06.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o rostlinolékařské péči

4

Tisk: č. 251


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Fencl Jan
sen. Mitlener Jaroslav

29.12.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně chmele

4

Tisk: č. 324


Senát

č. 15

Jaroslav Palas
(ministr zemědělství)

sen. Vaculík Josef

06.04.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o rostlinolékařské péči

4

Tisk: č. 327


Senát

č. 15

Jaroslav Palas
(ministr zemědělství)

sen. Pelc Miloslav
sen. Škrabiš Emil
sen. Železný Vladimír

06.04.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o rostlinolékařské péči

5

Tisk: č. 211


Senát

č. 9

Jan Mládek
(ministr zemědělství)

sen. Schwarzenberg Karel
sen. Vaculík Josef
sen. Šneberger Jiří

02.01.2006