Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Lázeňský zákon

3

Tisk: č. 38


Senát

č. 6

Bohumil Fišer
(ministr zdravotnictví)

sen. Filipiová Daniela
sen. Sefzig Luděk

12.03.2001

Typ: vládní návrh zákona

Vodní zákon

3

Tisk: č. 64


Senát

č. 8

Jan Fencl
(ministr zemědělství)
Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

sen. Seitlová Jitka
sen. Skalický Jiří
sen. Škrabiš Emil

04.06.2001

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ovzduší

3

Tisk: č. 171


Senát

č. 13

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

sen. Seitlová Jitka
sen. Skalický Jiří

07.01.2002

Typ: vládní návrh zákona

Národní park České Švýcarsko

2

Tisk: č. 41


Senát

č. 7

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Smutný Petr

08.06.1999

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o chemických látkách

1

Tisk: č. 98079


Senát

č. 9804

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Jirava František
sen. Rückl Jiří
sen. Smutný Petr

25.05.1998

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o chemických látkách

4

Tisk: č. 106


Senát

č. 8

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Rakušan Jan
sen. Seitlová Jitka
sen. Šula Jaroslav

03.06.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o Antarktidě

4

Tisk: č. 134


Senát

č. 9

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Mitlener Jaroslav
sen. Smutný Petr

17.07.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol ke smlouvě o Antarktidě

4

Tisk: č. 154


Senát

č. 11

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Mitlener Jaroslav
sen. Smutný Petr

07.08.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Aarhuská úmluva

4

Tisk: č. 162


Senát

č. 11

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Brýdl Jiří
sen. Doubrava Jaroslav

22.09.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší

4

Tisk: č. 197


Senát

č. 13

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Horák Jaroslav
sen. Pelc Miloslav

11.11.2003