Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

6

Tisk: č. 281


Senát

č. 15

Petr Gandalovič
(ministr zemědělství)

sen. Vaculík Josef

01.07.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon - ochrana živočichů a rostlin

7

Tisk: č. 127


Senát

č. 9

Ladislav Miko
(ministr životního prostředí)

sen. Eybert Pavel

07.07.2009

Typ: mezinárodní smlouva

Změny příloh Dohody - ochrana stěhovavých ptáků

7

Tisk: č. 212


Senát

č. 18

Jan Dusík
(ministr životního prostředí)

sen. Jirsa Tomáš
sen. Šebek Karel

06.01.2010

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů

8

Tisk: č. 212


Senát

č. 13

Tomáš Chalupa
(ministr životního prostředí)

sen. Bayerová Marta

05.10.2011

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o myslivosti

3

Tisk: č. 112


Senát

č. 10

Jaroslav Palas
(poslanec)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Jílek Adolf
sen. Liška Jiří
sen. Smutný Petr

01.10.2001

Typ: senátní návrh schválený v PS

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

3

Tisk: č. 129


Senát

č. 11

Emil Škrabiš
(zástupce Senátu)

sen. Havlíček Ivan
sen. Smutný Petr

05.11.2001

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy

2

Tisk: č. 218


Senát

č. 18

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

sen. Smutný Petr

16.03.2000

Typ: senátní návrh zákona

Náhrada škod způsobených chráněnými živočichy

2

Tisk: č. 348


Senát

č. 5

sen. Korytář Karel
sen. Liška Jiří
sen. Oplt Vladimír
sen. Petřík Jaroslav
sen. Rückl Jiří
sen. Škrabiš Emil

sen. Havlíček Ivan
sen. Smutný Petr

26.10.2000

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o zoologických zahradách

4

Tisk: č. 56


Senát

č. 4

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Fejfar Petr
sen. Jehlička Václav
sen. Šula Jaroslav
sen. Čada Bohumil

11.03.2003

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Trestní zákon

1

Tisk: č. 98017


Senát

č. 9802

Karel Mach a Jaroslav Palas
(poslanci)

sen. Smutný Petr
sen. Vyvadil Jiří

20.02.1998