Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o předcházení obchodování s lidmi

9

Tisk: č. 249


Senát

č. 21

Milan Chovanec
(ministr vnitra)

sen. Antl Miroslav
sen. Dryml Vladimír

13.03.2014

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

9

Tisk: č. 282


Senát

č. 22

Helena Válková
(ministr spravedlnosti)

sen. Antl Miroslav

26.05.2014

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi

10

Tisk: č. 327


Senát

č. 3

Robert Pelikán
(ministr spravedlnosti)

sen. Antl Miroslav
sen. Láska Václav

24.08.2016

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o předcházení obchodování s lidmi

9

Tisk: č. 109


Senát

Jan Kubice
(ministr vnitra)

sen. Antl Miroslav
sen. Lebeda Pavel

29.05.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro migraci

10

Tisk: č. K 020/10

Číslo Rady: 8961/15


Senát

č. 9

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

20.05.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU proti převádění migrantů (2015-2020)

10

Tisk: č. K 024/10

Číslo Rady: 9345/15


Senát

č. 12

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

01.06.2015

Typ: tisk EU

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV

7

Tisk: č. M 043/07

Číslo Rady: 8151/09


Senát

č. 9

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš
sen. Lebeda Pavel

30.03.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Akční plán pro nezletilé osoby bez doprovodu (2010 - 2014)

7

Tisk: č. K 112/07

Číslo Rady: 9604/10


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Škaloud Miroslav

13.05.2010

Typ: vládní návrh zákona

Občanský soudní řád

1

Tisk: č. 97070


Senát

č. 9707

Vlasta Parkanová
(ministr spravedlnosti)

01.01.1997

Typ: vládní návrh zákona

Trestní zákon - střelné zbraně

4

Tisk: č. 399


Senát

č. 17


(ministr spravedlnosti)

sen. Janata Pavel
sen. Jílek Adolf
sen. Zoser Josef

21.07.2004