Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o odpadech

6

Tisk: č. 294


Senát

č. 15

Kateřina Konečná
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Bárek Ivo
sen. Kopecký František

03.07.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o odpadech

9

Tisk: č. 44


Senát

č. 6

Tomáš Chalupa
(ministr životního prostředí)

sen. Bárek Ivo
sen. Šilar Petr

25.02.2013

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o odpadech

9

Tisk: č. 69


Senát

Tomáš Chalupa
(ministr životního prostředí)

sen. Bárek Ivo
sen. Zvěřinová Dagmar

27.03.2013

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o nakládání s těžebním odpadem

7

Tisk: č. 59


Senát

č. 6

Martin Říman
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Petrov Igor

14.04.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o odpadech

7

Tisk: č. 130


Senát

č. 9

Ladislav Miko
(ministr životního prostředí)

sen. Bárek Ivo

07.07.2009

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o odpadech

7

Tisk: č. 245


Senát

č. 18

Robin Böhnisch
(poslanec)
Vladimír Dlouhý
(poslanec)
Vlastimil Aubrecht
(poslanec)
Václav Mencl
(poslanec)

sen. Bárek Ivo
sen. Jílek Adolf

29.03.2010

Typ: senátní návrh zákona

Zákon o odpadech

7

Tisk: č. 274


Senát

č. 20

sen. Bis Jiří
sen. Bárek Ivo
sen. Janáčková Liana
sen. Jílek Adolf
sen. Korytář Karel
sen. Nedoma Jiří
sen. Pakosta Petr
sen. Žák Jiří
sen. Řihák Josef

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Lajtoch Jiří

15.04.2010

Typ: senátní návrh schválený v PS

Zákon o odpadech

8

Tisk: č. 21


Senát

č. 4

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Lajtoch Jiří

sen. Bárek Ivo

30.12.2010

Typ: senátní návrh zákona

Novela zákona o odpadech

9

Tisk: č. 196


Senát

č. 19

sen. Bayerová Marta
sen. Dernerová Alena
sen. Doubrava Jaroslav
sen. Krejča Miroslav
sen. Lebeda Pavel
sen. Zeman Jaroslav

sen. Bárek Ivo
sen. Malý Miloš
sen. Šilar Petr

27.11.2013

Typ: mezinárodní smlouva

Basilejská Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů

9

Tisk: č. 231


Senát

č. 22

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Lebeda Pavel
sen. Martínek Radko

14.02.2014