Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o rodině

8

Tisk: č. 274


Senát

č. 16

Pavel Staněk
(poslanec)

sen. Antl Miroslav
sen. Doupovcová Hana

03.01.2012

Typ: návrh zákona zastupitelstva VÚSC

Zákon o rodině

3

Tisk: č. 299


Senát

č. 18

Rudolf Blažek
(zástupce Hlavního města Prahy)

sen. Pavlata Josef

07.05.2002

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o rodině

1

Tisk: č. 98015


Senát

č. 9802

Zuzka Rujbrová
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Filipová Jarmila
sen. Petráš Antonín
sen. Svobodová Vlasta

20.02.1998

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcšech rozvodu a rozluky

7

Tisk: č. N 101/07

Číslo Rady: 8176/10


Senát

č. 20

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

07.04.2010

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady zahajující posílenou spolupráci v oblasti práva použitelného v pro rozvody

7

Tisk: č. N 105/07

Číslo Rady: 8143/10


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

07.04.2010

Typ: tisk EU

Zelená kniha Méně správních úkonů pro občany: Podpora volného pohybu veřejných listin a uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav

8

Tisk: č. K 026/08

Číslo Rady: 18122/10


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

22.12.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství

8

Tisk: č. N 044/08

Číslo Rady: 8160/11


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

05.04.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství

8

Tisk: č. N 045/08

Číslo Rady: 8163/11


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

05.04.2011

Typ: tisk EU

Zelená kniha o pravidlech mezinárodního práva soukromého upravujících majetkové záležitosti ve věcech manželských včetně otázek soudní příslušnosti a vzájemného uznávání

5

Tisk: č. K 092/05

Číslo Rady: 11817/06


Senát

č. 1

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Müllerová Ludmila

20.07.2006

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech

5

Tisk: č. N 089/05

Číslo Rady: 11818/06


Senát

č. 14

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Müllerová Ludmila

25.07.2006