Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o státní památkové péči

8

Tisk: č. 80


Senát

č. 8

Jiří Besser
(ministr kultury)

sen. Jermář Jaromír

02.05.2011

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva - rozmanitosti kulturních projevů

7

Tisk: č. 228


Senát

č. 19

Václav Riedlbauch
(ministr kultury)

sen. Doupovcová Hana
sen. Jirsa Tomáš

25.02.2010

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o sbírkách muzejní povahy

2

Tisk: č. 215


Senát

č. 18

Pavel Dostál
(ministr kultury)

sen. Jehlička Václav
sen. Mezihorák František

16.03.2000

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

4

Tisk: č. 247


Senát

č. 13

Pavel Dostál
(ministr kultury)

sen. Jehlička Václav
sen. Železný Vladimír

29.12.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy

4

Tisk: č. 391


Senát

č. 17

Pavel Dostál
(ministr kultury)

sen. Kalbáč Josef
sen. Mejstřík Martin

14.07.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o podpoře kultury

5

Tisk: č. 321


Senát

č. 11

Vítězslav Jandák
(ministr kultury)

sen. Janalík Zdeněk

21.03.2006

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva na ochranu kulturních statků

5

Tisk: č. 384


Senát

č. 4

Karel Schwarzenberg
(ministr zahraničních věcí)

sen. Jehlička Václav
sen. Jirsa Tomáš

17.10.2006

Typ: senátní návrh zákona

Zákon o veřejných kulturních institucích

10

Tisk: č. 183


Senát

č. 22

sen. Berka Zdeněk
sen. Bratský Petr
sen. Brož Zdeněk
sen. Dernerová Alena
sen. Horník Jan
sen. Papoušek Zdeněk
sen. Wagnerová Eliška
sen. Šesták Jiří

sen. Oberfalzer Jiří
sen. Sušil Radek

11.01.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě o evropských politikách týkajících se mládeže

5

Tisk: č. K 031/05

Číslo Rady: 9679/05


Senát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Gajdůšková Alena

02.06.2005