Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o krajském referendu

7

Tisk: č. 199


Senát

č. 14

Bohuslav Sobotka
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Horník Jan
sen. Žák Jiří

13.11.2009

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o účincích průmyslových havárií

2

Tisk: č. 158


Senát

č. 16

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

sen. Horák Jaroslav
sen. Smutný Petr

24.01.2000

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

5

Tisk: č. 134


Senát

č. 7

Ludvík Hovorka
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Brýdl Jiří
sen. Šneberger Jiří

19.08.2005

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 030/08

Číslo Rady: 5128/11


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

13.01.2011

Typ: tisk EU

Bílá kniha - Evropská strategie ohledně zdravotních problémů spojených s výživou, nadváhou a obezitou

6

Tisk: č. K 039/06

Číslo Rady: 9838/07


Senát

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Tejnora Karel

08.06.2007

Typ: tisk EU

Dárcovství orgánů

6

Tisk: č. K 040/06

Číslo Rady: 9834/07


Senát

č. 10

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Tejnora Karel

18.06.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Dialog mezi občanskou společností EU a kandidátských zemí

5

Tisk: č. K 033/05

Číslo Rady: 10716/05


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Schwarzenberg Karel

06.07.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise:Příspěvek Komise k období reflexe a době po něm následující: Plán D pro demokracii, dialog a diskusi

5

Tisk: č. K 053/05

Číslo Rady: 14775/05


Senát

Úřad vlády

sen. Gajdůšková Alena

23.11.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a EP o prvním hodnocení národních akčních plánů energetické účinnosti požadovaném směrnicí 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách - Společně k energetické účinnosti

6

Tisk: č. K 084/06

Číslo Rady: 5822/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

29.01.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mysli především na malé podnikatele (Think Small First) Akt o malém a středním podnikání (A Small Business Act) pro Evropu

6

Tisk: č. K 114/06

Číslo Rady: 11262/08


Senát

č. 2

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Juřenčáková Jana

06.07.2008